ISTAKNUTE NOVOSTI

O NAMA

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke javna je ustanova osnovana s temeljnom zadaćom provođenja nacionalnog programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Rijeke.

RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7:30 do 8:30 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15:30 do 16:30 sati.

Radno vrijeme za rad sa strankama je svaki radni dan od 9:00 do 13:00 sati.

Stranke se primaju po pozivu i uz najavu.

SJEDIŠTE

Službeno sjedište Agencije je na adresi: Rijeka, Titov trg 3

(pisarnica se nalazi u prizemlju zgrade)

URED

Agencija svoju poslovnu djelatnosti obavlja na adresi: Rijeka, Milana Smokvine Tvrdog 2

(uredi su smješteni na II. katu zgrade)