APOS GRADA RIJEKE

FINANCIJSKI I OPERATIVNI PLANOVI I IZVJEŠĆA

AKTUALNI PLANOVI I IZVJEŠĆA

Financijski plan

Financijski plan za 2023. te prijedlog za 2024. i 2025. godinu »
ODLUKA »

Financijsko izvješće za I-III 2024.​

OBJAVE

Agencija izrađuje godišnje i višegodišnje operativne i financijske planove te godišnje i periodično izvještava o svim svojim projektima, programima i aktivnostima, ostvarenim prihodima, troškovima, viškovima, manjkovima te svim drugim relevantnim informacijama iz svog djelokruga.

06.12.2023.

Prijedlog Financijskog plana Agencije za 2024. god. i projekcija za 2025. i 2026. god.

06.12.2023.

Informacija o završetku gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu te prijedlog Dodatka III. Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu.

Informacija o završetku gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu (POS Martinkovac)

Odluka

06.12.2023.

Prijedlog višegodišnjeg plana uravnoteženja Financijskog plana za razdoblje od 2024. do 2026. god.

Obrazloženje Višegodišnjeg plana uravnoteženja za razdoblje 2024.-2026.

Odluka

06.12.2023.

Prijedlog Plana nabave Agencije za 2024. god.

Obrazloženje Plana nabave za 2024. god.

Plan nabave za 2024. godinu

Odluka

06.12.2023.

Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija.

Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija

Odluka

06.12.2023.

Prijedlog Programa rada i razvoja Agencije za 2024. god.

Prijedlog Programa rada i razvoja Agencije za 2024. god.

Odluka

06.12.2023.

Odluka o stjecanju nekretnina (zemljišta) u k.o. Plase te sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva između Grada Rijeke i Agencije.

Obrazloženje – stjecanje zemljišta u k.o. Plase

Zaključak Gradonačelnika i Odluka – prijenos prava vlasništva

Odluka